8 Vùng âm thanh AMX với squeezebox chi phí thấp

RocketGui đã ra mắt hệ thống máy chủ Jukebox mới của họ cho phép bạn sử dụng phần cứng MP3 Squeezbox MP3 với hệ thống âm thanh toàn bộ AMX.

Cấm Rocketgui, LLC đã công bố phát hành giải pháp máy chủ âm nhạc máy hát tự động kỹ thuật số mới. Với mức thấp nhất là $ 400 mỗi khu vực, hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu âm nhạc dựa trên PC hoặc MAC hiện có của người dùng cuối và phân phối âm thanh cao cấp qua Ethernet có dây và/hoặc không dây với khả năng điều khiển nâng cao từ các giao diện AMX Modero. Bây giờ các nhà tích hợp có khả năng cung cấp các khả năng của máy chủ âm nhạc đầy đủ tính năng với điều khiển AMX trong môi trường cả nhà-và với chi phí thấp hơn nhiều so với trước đây.

www.rocketgui.com [thông qua: cepro.com & multiroom.fr]

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.