VIDEO: Ký túc xá tự động vô lý Berkeley (Brad) [Cập nhật]

Trong năm thứ nhất tại UC Berkeley, Derek Low bắt đầu tạo ra phòng ký túc xá tự động lố bịch nhất trong trường. Ba tháng và vài trăm đô la sau đó, ‘Brad, (ký túc xá tự động lố bịch) đã được hoàn thành. Kiểm tra video bên dưới…

[Cập nhật] Có vẻ như Derek đang điều tra ký túc xá tự động thú vị của mình!

Muốn thêm? – Bạn phải theo dõi chúng tôi trên Twitter, như chúng tôi trên Facebook hoặc đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi. Bạn thậm chí có thể nhận được những câu chuyện tin tức này được gửi bằng phương tiện email, thẳng vào hộp thư đến của bạn mỗi ngày.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.