Phòng ăn Redux: Phần 2

Cuối cùng, sau rất nhiều chuyến đi qua lại cho điều này và rằng, bây giờ chúng tôi có một bàn ăn ăn. .

Nếu bạn có thể tưởng tượng, không gian này từng bị chiếm bởi một bàn hình L lớn phù hợp với tòa nhà văn phòng-không phải căn hộ của chúng tôi. Chúng tôi đã xem xét rằng đã mua một bàn nhỏ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của chúng tôi, nằm ở đầu kia của căn hộ của chúng tôi.

Chúng tôi rất hài lòng với các giao dịch mua hàng của chúng tôi, và mặc dù nửa kia của tôi vẫn ở giữa thế giới ở New Zealand, chúng tôi chắc chắn sẽ rất vui khi ăn uống và đá lại ở đây trong nhiều năm tới!

Nhận được nhiều cảm hứng ăn uống hơn trong hướng dẫn của chúng tôi.

Tín dụng ảnh: Jessica Howey

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.