Các điểm nhấn hiện đại

trong các nhà thiết kế thời trang Joe Mimran cũng như phòng khách Kimberley Newport-Mimran, một tầng xương cá thông thường cân bằng một đèn sàn điêu khắc, phân đương đại cũng như màu đen trừu tượng cũng như vẽ tranh trắng. Tác động là mới mẻ cũng như tiên tiến với một chút quyến rũ, giống như Mimrans dự định.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.